पोळा

  • pic
  • गावची आर्थिक बाजु पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून. शेती म्हणजे बैलजोडी आलीच, शेतकरी व त्याचे जीवाभावाचे सहकारी बैल यांचा जीवाभावाचा सण म्हणजे पोळा. श्रावणी पोळा गावामध्ये मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो. गावातील सर्व शेतकरी आपापले बैल सजवुन वाजत गाजत मिरवणूक काढून गावातील वेशी पाशी घेवून येतात.

    गावातील पाटलांच्या मानाच्या बैलाने वेश ओलांडली जाते, त्यानंतर इतर बैल वेशीतून प्रवेश करतात. देव दर्शन करुन शेतकरी राजा आपल्या बैलासोबत आपापल्या घरी रवाना होतात. बैलांना गोड पोळीचा नैवद्य दिला जातो.

    यांत्रिक युगामध्ये दिवसेंदिवस बैलांचे प्रमाण जरी कमी होत चालले असले तरी गावाने पोळ्याची व बैलांच्या प्रती कृतज्ञता दाखवण्याची ही परंपरा मोठ्या दिमाखात जपली आहे.

गावात बोअरवेल बंदी झाली त्या बाबतची लोक सूचना

  • ग्रामसभा मंगळवार, दि.२६.०१.२०१६

  • गारखिंडी,ता-पारनेर,जि-अ.नगर.

©२०१५ गारखिंडी, तालुका- पारनेर,जिल्हा-अहमदनगर.(महाराष्ट्र राज्य). Designed By Links Infotech

User Login
Don't have an account? Create one now!