• pic
  • गावातील भाडळे मळ्याला लागुनच शेतामध्ये गोसावीबाबाचे स्थान आहे. प्रशस्त असा ओटा या ठिकाणी बांधलेला आहे.देवाला मंदिर नाही पण त्यांचे वास्तव्य मंदिरात नसते असे सांगितले जाते. विस्तीर्ण अशा कडूनिंबाच्या झाडाच्या सावलीत देवाचे स्थान होते परंतु मोठे झाड कालानुरूप जीर्ण होत गेले. आता याठिकाणी लहान लहान कडूनिंबाची अनेक झाडे आहेत. बाबांचा उत्सव वर्षातून दोनदा साजरा केला जातो. चैत्र महिन्यात बारशीला गोड नैवद्य दाखवून महाप्रसाद केला जातो. यात्रेनिमित्त बालगोपाल, दंडवत तसेच इतर मनोरंजनाचे कार्यक्रम होतात. संध्याकाळी अन्नदानाचा कार्यक्रम होतो. कार्यक्रमाच्या आयोजनात ''अचानक मित्र मंडळ,भाडळेमळा'' यांचा मोलाचा सहभाग असतो.

गावात बोअरवेल बंदी झाली त्या बाबतची लोक सूचना

  • ग्रामसभा मंगळवार, दि.२६.०१.२०१६

  • गारखिंडी,ता-पारनेर,जि-अ.नगर.

©२०१५ गारखिंडी, तालुका- पारनेर,जिल्हा-अहमदनगर.(महाराष्ट्र राज्य). Designed By Links Infotech

User Login
Don't have an account? Create one now!