NSS कॅम्प बाबत कामोठे व गारखिंडी येथे मिटिंग
 • pic
 • कामोठे मिटिंग
  प्रवरा ग्रामीण महाविदयालय अळकुटी या महाविद्यालयाचा मिळणारा NSS कॅम्प व त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी रविवार दि.०२.११.२०१४ रोजी एम.एन.आर. शाळा कामोठे येथे मिटिंग आयोजित करण्यात आली. मिटिंग मध्ये मिळणारा कॅम्प, त्यावर होणारा खर्च,मुलांच्या राहण्याची व जेवणाची सोय तसेच कॅम्पच्या माध्यमातून करावयाची कामे या विषयावर चर्चा झाली. सात दिवसाच्या कॅम्प मध्ये व त्यानुसार कामाचे व इतर गोष्टीचे नियोजन करावे असे ठरले. गावातील प्रत्येक सार्वजनिक मंडळाने यात सहभाग घ्यावा असे ठरवण्यात आले. दि.१६ रोजी गावच्या ग्रामस्थांशी चर्चा करण्याकरिता गावी मिटिंग घ्यायचे ठरले.
  मिटिंगसाठी उपस्थित ग्रामस्थ…
  १. श्री. निवृत्ती नाथा चौधरी
  २. श्री. सोपान यशवंत चौधरी
  ३. श्री. अर्जुन भाऊ झिंजाड
  ४. श्री. विश्वनाथ रामदास झिंजाड
  ५. श्री. संतोष रभाजी झिंजाड
  ६. श्री. एकनाथ शंकर चौधरी
  ७. श्री. महेंद्र भाऊ चौधरी
  ८. श्री. तुषार अशोक चौधरी
  ९. श्री. दादाभाऊ पोपट चौधरी
  १०. श्री. सचिन बाबाजी चौधरी
  ११. श्री. प्रशांत रामदास चौधरी
  १२. श्री. प्रवीण धोंडिभाऊ झिंजाड
  १३. श्री संपत रामदास पोखरकर
  १४. श्री. प्रदिप साहेबराव झिंजाड
  १५. श्री. आत्माराम रभाजी झिंजाड
  १६. श्री. अनिल बाळासाहेब झिंजाड
  १७. श्री. हनुमंत मनोहर झिंजाड
  १८. श्री. भरत लक्ष्मन झिंजाड
  १९. श्री. गुरुनाथ देवराम चौधरी
  २०. श्री. सागर बाबाजी चौधरी
  २१. श्री. अमोल धोंडिभाऊ झिंजाड
  २२. श्री. सुजित रामदास पोखरकर
  २३. श्री. अमोल बाळासाहेब चौधरी
  २४. श्री. सखाराम मुरलीधर चौधरी
  २५. श्री. सुरेश शंकर डोंगरे
  २६. श्री.विशाल दत्तात्रय निमसाखरे
  २७. श्री. मच्छिंद्र जनार्दन निमसाखरे
  २८. श्री. वैभव सुदाम चौधरी
  २९. श्री. दत्तात्रय दगडू भाडळे
  गारखिंडी मिटिंग…
  प्रवरा महाविद्यालयाचा NSS कॅम्प बाबत नियोजन करण्याकरता मारुतीरायांच्या प्रांगणात मिटिंग चे आयोजन करण्यात आले. गावातील खूप ग्रामस्थ मिटिंग साठी उपस्थित होते. कॅम्पच्या काळात ओढयावर दगडीबांध घालायचे व त्या साठी गावातील प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीने एक दिवस श्रमदान करायचे असे ठरवण्यात आले. मिटिंगमधे गावातील पडके वाडे साफसफाई बाबतही चर्चा झाली.

गावात बोअरवेल बंदी झाली त्या बाबतची लोक सूचना

 • ग्रामसभा मंगळवार, दि.२६.०१.२०१६

 • गारखिंडी,ता-पारनेर,जि-अ.नगर.

©२०१५ गारखिंडी, तालुका- पारनेर,जिल्हा-अहमदनगर.(महाराष्ट्र राज्य). Designed By Links Infotech

User Login
Don't have an account? Create one now!