• pic
  • गावाच्या "आंबदरा" या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या भागात, गावापासून थोडेसे लांब आणि डोंगराच्या कुशीमध्ये महादेवाचे पुरातन आणि स्वयंभू देवस्थान आहे. पुरातन काळात "अंबरीश" ऋषींनी या भागात तपश्चर्या आणि वास्तव्य केले यामुळे या भागाला आंबदरा असे नाव पडले असे सांगितले जाते. गारखिंडीचा गारेश्वर म्हणून महादेवाला संबोधले जाते. डोंगराच्या पायथ्याशी निघणाऱ्या ओढ्याच्या काठावर हे मंदिर वसलेले आहे. या पुरातन देवालयाचा जीर्नोधार कै. सुभेदार शिवराम दगडू झिंजाड यांनी सण १९४० साली केला. मंदिरासमोरील ओटा आणि पत्र्याचे शेड तसेच ओढ्याच्या बाजूला बांध घालण्याचे काम दरम्यानच्या काळात झाले आहे. दि. १८/०४/२०११ रोजी मंदिरासमोरील भग्न पावलेला नंदी जलार्पण करून नवीन नंदीदेवाची स्थापना करण्यात आली.

    दरवर्षी महाशिवरात्रीनिमित्त गावाच्या वतीने महाप्रसादाचे आयोजन केले जाते तसेच विविध मनोरंजक आणि देव महात्म्य सांगणारे कार्यक्रमही आयोजित केले जातात. पंचक्रोशीतून मोठ्या प्रमाणात भाविक या ठिकाणी श्रद्धेने दर्शनासाठी येतात.

    गावापासून दूर असला तरी आमचा गारेश्वर सदैव आमच्या पाठीशी उभा असतो.

गावात बोअरवेल बंदी झाली त्या बाबतची लोक सूचना

  • ग्रामसभा मंगळवार, दि.२६.०१.२०१६

  • गारखिंडी,ता-पारनेर,जि-अ.नगर.

©२०१५ गारखिंडी, तालुका- पारनेर,जिल्हा-अहमदनगर.(महाराष्ट्र राज्य). Designed By Links Infotech

User Login
Don't have an account? Create one now!