• pic
  • गावातील करतारा आणि पैसा या नावाने संबोधल्या जाणाऱ्या भागाच्या मधोमध डोंगराच्या पायथ्याला पीरसाहेबा बाबाचा दर्गा वसलेला आहे. देवस्थान अतिशय पुरातन असून सगळ्या गावाचे श्रद्धास्थान आहे. दर्ग्याचे काम खूप जुने होते त्यामुळे २००९ साली लोकवर्गणीतून त्या ठिकाणी दुरुस्ती आणि सुशोभीकरणाचे काम करण्यात आले. पारनेर तालुक्याचे कार्यसम्राट आमदार मा. विजयराव औटी यांनी त्यांच्या आमदार निधीतून सुंदर असा सभामंडप या ठिकाणी बनवून दिला. त्यामुळे उत्तम प्रांगण आणि निवारा देवालयास उपलब्ध झाला आणि परिसराच्या शोभेत भर पडली.

    चैत्र महिन्यात पीर साहेबाचा यात्रोत्सव साजरा केला जातो. बाल-गोपाळांचे जेवण आयोजित केले जाते. संपूर्ण गावातून धान्य (मदान) जमा करून मलिद्याचा कार्यक्रम यात्रेनिमित्त साजरा होतो. संध्याकाळी गोड जेवणाचा कार्यक्रम होतो. रात्री पालखी आणि छबिना निघतो. वाद्यांच्या तालावर गावात मिरवणूक निघते त्यानंतर पालखी देवालयाकडे रवाना होते आणि गावात काही मनोरंजनाचे कार्यक्रम संपन्न होतात.

    अशा प्रकारे सर्वांच्या श्रद्धेचे असलेले पीरसाहेबाचे हे ठाण गावाच्या सौंदर्यात मोलाची भर टाकते.

गावात बोअरवेल बंदी झाली त्या बाबतची लोक सूचना

  • ग्रामसभा मंगळवार, दि.२६.०१.२०१६

  • गारखिंडी,ता-पारनेर,जि-अ.नगर.

©२०१५ गारखिंडी, तालुका- पारनेर,जिल्हा-अहमदनगर.(महाराष्ट्र राज्य). Designed By Links Infotech

User Login
Don't have an account? Create one now!